Strona główna

Aktualności


Z powodu przerwy urlopowej

od 24.07.2017 r. do 7.09.2017 r.

biuro będzie nieczynne.

PRZEPRASZAMY


 

Na Pikniku „Z Bobowej pod Grunwald”

Tradycyjnie już, jak co roku w lipcu Gmina Bobowa zorganizowała Piknik Historyczny „Z Bobowej pod Grunwald”. Tym razem społeczność bobowska spotkała się w niedzielę 16 lipca 2017 r. w Amfiteatrze w Wilczyskach.

Wśród przybyłych gości był Senator RP Stanisław Kogut oraz Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, która zabierając głos podczas oficjalnego otwarcia Pikniku pogratulowała organizatorom budowania wspólnoty mieszkańców i inicjatywy tych historycznych spotkań.

Poseł Barbara Bartuś z zadowoleniem podkreśliła, że w Bobowej przywracana i podtrzymywana jest pamięć o ważnych wydarzeniach historycznych.

Więcej…

 

Jubileusz 50-lecia OSP w Pagorzynie

W sobotnie przedpołudnie 15 lipca 2017 r., Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś na zaproszenie organizatorów, wzięła udział w Jubileuszu 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Pagorzynie. Wśród przybyłych gości znaleźli się też Poseł Edward Siarka Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce oraz Wicewojewoda Małopolski Józef Gawron.

Podczas uroczystości miało miejsce poświęcenie i przekazanie nowego sztandaru jednostce oraz wręczenie odznaczeń zasłużonym strażakom. Wręczenie sztandaru to szczególne i najwyższe wyróżnienie na jakie jednostka może zasłużyć.

Więcej…

 

Szpital w Gorlicach otrzymał dodatkowe dofinansowanie

Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2017 r. Wojewodzie Małopolskiemu przyznano z ogólnej rezerwy budżetowej środki finansowe z przeznaczeniem dla Powiatu Gorlickiego na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach – etap II”.

Jest to efekt starań Poseł na Sejm RP Barbary Bartuś i Radnego Powiatu Tomasza Płatka. Starań, które rozpoczęto jeszcze na początku tego roku.

W styczniu 2017 roku do Gorlic przyjechał ówczesny Wojewoda Małopolski Józef Pilch, który przekazywał dla Szpitala Specjalistycznego im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach nowoczesną karetkę pogotowia i przy tej okazji na prośbę doktora Tomasza Płatka odwiedził w gorlickim szpitalu Oddział Geriatrii i Zakład Opiekuńczo - Leczniczy. Zakład ten swoją działalność z 20 łóżkami rozpoczął w połowie 2013 roku.

Więcej…

 

Wizyta delegacji parlamentarzystów z Turkmenistanu

W czwartek 13 czerwca 2017 r. Przewodnicząca Delegacji Sejmu i Senatu RP do ZP OBWE Poseł Barbara Bartuś spotkała się z Delegacją parlamentarzystów z Turkmenistanu oraz Dyrektorem Departamentu Demokratyzacji ODIHR dr Marcinem Waleckim.

Wizyta w Polsce zorganizowana została przez misje OBWE w Aszchabadzie i ODIHR, a podczas spotkania omówiono polski proces legislacyjny i zasady pracy komisji. Przewodniczący Delegacji Turkmenistanu przekazał pozdrowienia od Mejlisu dla polskiej Delegacji do ZP OBWE i dla całego Sejmu RP.

Więcej…

 

O Prezydenckim projekcie zmian w kodeksie pracy

Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś 12 lipca 2017 roku, podczas trzeciego dnia 45 posiedzenia Sejmu, występując w imieniu swojego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, zawnioskowała o dalsze prace nad przedstawionymi przez Prezydenta RP propozycjami zmian w kodeksie pracy.

Celem prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, jest wprowadzenie zmian ułatwiających realizację uprawnień pracowniczych. Projektowana ustawa wprowadza zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu i nakaz równego traktowania przy nawiązaniu oraz rozwiązaniu stosunku pracy. Wzmacnia ochronę osób korzystających z uprawnień rodzicielskich.

Więcej…

 

Na obchodach 87 miesięcznicy smoleńskiej

W poniedziałek 10 lipca 2017 roku Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś wzięła udział w obchodach miesięcznicy katastrofy smoleńskiej. Minęło już 87 miesięcy od tragicznej daty 10 kwietnia 2010 r., gdy w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem zginęło 96 osób. Polska Delegacja na czele z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim zmierzała wtedy na uroczystości upamiętniające 70. rocznicę zbrodni katyńskiej.

Jak każdego 10-ego dnia miesiąca w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Św. Józefa Oblubieńca z intencji Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości odprawiona została Msza Święta za Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Jego małżonkę Marię i pozostałe ofiary katastrofy smoleńskiej.

Więcej…

 

Letnia sesja ZP OBWE w Mińsku

W dniach 6-9 lipca 2017 r. w Mińsku odbyła się letnia sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji ds. Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Delegacji Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przewodniczyła Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, która do Mińska dojechała na najważniejsze głosowania i wybory.

Doroczna letnia sesja Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE zakończyła się przyjęciem Deklaracji Mińskiej, która zawiera 16 rezolucji, odnoszących się m.in. do bezpieczeństwa w regionie OBWE, trwających konfliktów i integralności terytorialnej Ukrainy, walki z terroryzmem, substancji psychoaktywnych, bezpieczeństwa energetycznego i migracji.

Więcej…

 

Hołd ofiarom represji stalinowskich

Delegacja Sejmu i Senatu RP do ZP OBWE, z Przewodniczącą Poseł Barbarą Bartuś, przebywając w Mińsku na sesji Zgromadzenia Parlamentarnego, wykorzystała w sobotę 8 lipca 2017 roku południową przerwę w posiedzeniu, aby udać się do Kuropat.

Polscy parlamentarzyści wraz z Ambasadorem Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Konradem Pawlikiem złożyli tam biało-czerwone wiązanki i zapalili znicze na symbolicznych grobach pomordowanych Polaków.

Uroczysko Kuropaty, to miejsce na obrzeżach Mińska, gdzie znajdują się masowe groby ludzi rozstrzelanych przez NKWD w latach 1937–1941. Ofiary egzekucji to zarówno Polacy, jak i Białorusini. Według różnych danych na cmentarzysku tym spoczywa od kilkudziesięciu tysięcy do nawet 250 tysięcy pomordowanych.

Więcej…

 

Spotkanie z delegacją gruzińską w ramach dorocznej sesji ZP OBWE

Na forum OBWE Polska, obok Kanady, Litwy, Norwegii, Rumunii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i USA, jest aktywnym członkiem „Grupy Przyjaciół Gruzji”.

W sobotę 8 lipca 2017 roku w ramach dorocznej sesji ZP OBWE w Mińsku doszło do gruzińsko - polskiego spotkania bilateralnego. Spotkanie to kolejny krok pogłębiania przyjaźni polsko-gruzińskiej i kontynuowania dobrej współpracy.

Inicjatywa dwustronnych rozmów wyszła ze strony nowej Przewodniczącej Delegacji Gruzińskiej Sofii Katsaravej. Dla Gruzji priorytetem jest uznanie przez społeczność międzynarodową suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji, w skład której wchodzą Abchazja i Osetia Płd. Gruzja nie uznaje funkcjonowania tych republik jako samodzielnych podmiotów.

Więcej…